Thống kê
Hôm nay : 30
Tháng 10 : 1.428
Năm 2020 : 11.342
 • Lê Thị Tú Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên mầm non hạng IV
  • Điện thoại:
   0333430542
  • Email:
   lethitulinh1995@gmail.com
 • Châu Thị Bé Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên mầm non hạng IV
  • Điện thoại:
   0966576280
  • Email:
   giauctb.c0vd@giangthanh.edu.vn
 • Lê Hồng Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên mầm non hạng II
  • Điện thoại:
   00989744616
  • Email:
   Thomlh.c0vd@giangthanh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên mầm non hạng IV
  • Điện thoại:
   0917435900
  • Email:
   trangntt.c0vd@giangthanh.edu.vn
 • Phan Thị Thanh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên mầm non hạng IV
  • Điện thoại:
   0789959499
  • Email:
   Trangptt.c0vd@giangthanh.edu.vn; pthienthanh241289@gmail.com
 • Lê Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên mầm non hạng IV
  • Điện thoại:
   0367582471
  • Email:
   xuanlt.c0vd@giangthanh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên Tiểu học hạng III
  • Điện thoại:
   0986716373
  • Email:
   mynt.c0vd@giangthanh.edu.vn
 • Lê Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên mầm non hạng IV
  • Điện thoại:
   0984650641
  • Email:
   nganlt.c0vp@giangthanh.edu.vn; lengan11051990@gmail.com
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook