Thống kê
Hôm nay : 53
Tháng 09 : 1.018
Năm 2020 : 9.486
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

báo cáo tổng kết kiểm tra nội bộ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 – 2020

 

          Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị năm học 2019 - 2020; Trường Mầm non Vĩnh Điều Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đơn vị như sau: 

          1. Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ

          * Thuận lợi:

          - Nhà trường có đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác kiểm tra nội bộ tại đơn vị.

          - Có sự kết hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các bộ phận và tổ chuyên môn trong công tác kiểm tra.

          - Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm tra. Kế hoạch công tác kiểm tra của nghành giáo dục đối với các nhà trường hàng năm là cơ sở để công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường tiến hành thuận lợi và đi vào nề nếp.

          - Đội ngũ Ban kiểm tra nội bộ đơn vị trong trường được kiện toàn về số lượng, đa số năng nổ, nhiệt tình và từng bước hoàn thiện kỹ năng về công tác kiểm tra.

          - Quan điểm để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường là phải kết hợp nhiều biện pháp, trong đó công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên.

          - Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết và cụ thể, tạo điều kiện thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

          * Khó khăn:

          - Một số giáo viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường học còn hạn chế về kinh nghiệm nên công tác kiểm tra còn gặp khó khăn.

          - Các nội dung kiểm tra chưa sâu, vai trò tư vấn, đánh giá còn mang tính hình thức.

          - Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đều là giáo viên kiêm nhiệm nhiều việc, phải dạy trực tiếp trên lớp.

          - Một số thành viên của Ban kiểm tra nội bộ đơn vị của trường chưa được tập huấn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.

          - Trường có nhiều điểm lẻ đôi khi công tác kiểm tra chưa đúng với kế khoạch.

          II. Kết quả công tác kiểm tra nội bộ

          1. Tổ chức

          - Có quyết định thành lập, kế hoạch hoạt động ban kiểm tra nội bộ trường học.

          - Có đầy đủ các điều kiện cho KTNB thực hiện (tài liệu, nề nếp hoạt động, ý thức)?

          2. Hoạt động

          -  Ngay từ đầu năm học nhà trường đã lập kế hoạch và niêm yết công khai bản KH kiểm tra nội bộ trường học (tại trường; trên wbe của đơn vị)

          -  Kết quả kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên

         + Kiểm tra toàn diện giáo viên: Tổng số 9/9 GV, tỷ lệ 100% (tính trên TS GV giảng dạy), so với kế hoạch đạt 100% Trong đó:

         Xếp loại tốt 04 GV - tỷ lệ 44,4%; Loại khá 05 GV - tỷ lệ 55,5%;

          Loại Tb: 0 GV - tỷ lệ: 0%; Loại kém: 0 GV - tỷ lệ: 0%.

          Loại Tb: 0 GV - tỷ lệ: 0%; Loại kém: 0 GV - tỷ lệ: 0%.

          c. Dự giờ giáo viên: 116 tiết/9 GV

          Hiệu trưởng 28 tiết

          Hiệu phó 28 tiết

          Cộng 172 tiết

          d. Thao giảng: Tổng số: 5 tiết; trong đó xếp loại:

     e. Kiểm tra hệ thống hồ sơ sổ sách giáo viên: Tổng số: 9 bộ; Trong đó:;

          Xếp loại tốt: 9 GV - tỷ lệ: 100%

          g. Việc sử dụng thiết bị dạy học của GV:

          - Thường xuyên bổ sung mua sắm thêm các thiết bị dạy học như sách vở, học liệu, đồ dùng, đồ chơi.

          - Các nhóm/lớp sử dụng và bảo quản tương đối tốt các thiết bị dạy học.

          h. Đánh giá hiệu quả qua các hoạt động kiểm tra:

          - Ban kiểm tra nội bộ đơn vị nhà trường đã thực hiện kiểm tra theo đúng kế hoạch đề ra. Số giáo viên được kiểm tra toàn diện 9/9 người, đạt 100% và xếp loại Tốt 4/9 người, tỷ lệ 44,4%. Xếp loại khá 5/9 người 55,5%

          - Số giáo viên được kiểm tra chuyên môn trong năm học là 9/9 người, đạt 100%.

          - Các tổ chuyên môn trong trường tiến hành tổ chức thao giảng tháng và chuyên đề theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

          - Trong năm học Ban kiểm tra nội bộ đơn vị đã tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên 1 lần của 9/9 người và đạt 100%, xếp loại Tốt chiếm 9/9 =100%,

          - Các giáo viên trong trường đều có ý thức tốt khi sử dụng và bảo quản các thiết bị dạy học. Hàng thàng đều đăng ký và tự làm đồ dùng, đồ chơi từ những nguyên vật liệu sẵn có của địa phương phục vụ cho giảng dạy, làm tăng thêm hiệu quả của các hoạt động học tập cũng như vui chơi của trẻ.

          2.3. Kết quả kiểm tra các nội dung

          a. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

          - Nhà trường thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua theo kế hoạch đề ra.

          - Triển khai đầy đủ các công văn, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, của nghành.

          - Tham mưu với các cấp cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập Ban chỉ đạo, có kế hoạch thực hiện năm, kỳ, tháng một cách cụ thể, có bản cam kết giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với nhà trường. Sơ kết, đánh giá việc triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo từng đợt, đạt kết quả cao.

          - Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều có ý thức thực hiện tốt các cuộc vận động cũng như các phong trào thi đua và các nhiệm vụ được giao, hoàn thành nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao nội dung từng cuộc vận động, từng phong trào thi đua trong năm học.

          b. Công tác đổi mới Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá HS; phụ đạo bồi dưỡng; dạy thêm, học thêm…. ?

          - Thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

          - Kiểm tra đánh giá học sinh nghiêm túc sau mỗi chủ đề và cuối học kỳ I, cuối năm học.

          c. Công tác quản lý khác:

          - Việc tổ chức và tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi và kết quả đạt được .....?

          Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp cơ sở, số người tham gia dự thi 8/9 kết quả đạt: 6/8 giáo viên đạt giỏi cấp cơ sở.

          - Việc phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ..................?

          Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý phù hợp với công việc và điều kiện thực tế cho từng thành viên trong nhà trường.

          - Chất lượng, hoạt động tổ chuyên môn; GV chủ nhiệm lớp, ngoại khoá .......?

          Hoạt động của các tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện thường xuyên liên tục và nghiêm túc.

          - Việc sử dụng tài chính, tài sản. …..?

          Sử dụng tài chính, tài sản tốt.

          - Quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngoài ngân sách (Số liệu từng loại cụ thể)

          Thu tiền quỹ khuyến học: 6.000.000đ

          Thu tiền nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày: 0

          Thu tiền học phí: 82.328.000đ

          - Công tác văn thư, hành chính, thư viện, thiết bị ?

          + Thực hiện đầy đủ công văn đi và công văn đến.

          + Thư viện mầm non không có.

          + Quản lý tốt thiết bị.

          d. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại; giải quyết tố cáo; phòng chống tham nhũng tại đơn vị:

          Trong năm học 2019- 2020 nhà trường không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

          3. Tự kiểm tra toàn diện nhà trường đánh giá, xếp loại về hoạt động kiểm tra nội bộ đơn vị

          * Ưu điểm:

          - Nhà trường đã nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ban nghành để xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, sát với điều kiện thực tế của đơn vị.

          - Trường ra quyết định kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ đơn vị trường học của đơn vị, phân công cụ thể cho từng thành viên.

          - Xây dựng kế hoạch chung cho cả năm học, kế hoạch từng tháng cụ thể, rõ ràng.

          - Ban kiểm tra nội bộ đơn vị thực hiện kiểm tra theo đúng kế hoạch đề ra.

          - Sau mỗi lần kiểm tra đều có báo cáo và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

          - Kiểm tra công khai, dân chủ và công bằng, có đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra.

          - Sau mỗi lần kiểm tra đều lưu giữ hồ sơ đầy đủ, khoa học.

          * Nhược điểm:

          Kế hoạch kiểm tra đôi lúc chưa kịp thời phải điều chỉnh chuyển tháng sau

          * Tự đánh giá, xếp loại: Tốt

          III. Đề xuất, kiến nghị:

          - Tạo điều kiện mở các lớp tập huấn cho 100% các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ đơn vị trường học.

          Trên đây là báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ đơn vị trường học năm học 2019-2020 của Trường Mầm non Vĩnh Điều.

 

            Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

          - Phòng GDĐT huyện;

  • Lưu: VT./.                                                                                                

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook