Thống kê
Hôm nay : 49
Tháng 09 : 1.014
Năm 2020 : 9.482
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ke hoach chung sức xây dựng nông thôn mới

KẾ HOẠCH
Tổ chức phong trào thi đua” Chung sức xây dựng nông thôn mới”

Năm học: 2019-2020

Căn cứ kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Giang Thành về phát động phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2019

Thực hiện kế hoạch  số 51/KH- PGDĐT ngày 14/10/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành  kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Trường mầm non Vĩnh Điều xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “ Chung sức xây dựng nông thôn mới” như sau:

I. Mục đích yêu cầu

- Để mọi công chức viên chức công nhân viên hiểu về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; hiểu được nội dung, phương pháp, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới để tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường, gây khí thế sôi nổi trong xã hội, giúp cho cộng đồng chủ động hơn trong việc tham gia thực hiện chương trình.

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức trong toàn đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới.

II. Nội dung, đối tượng và thời gian thi đua

1. Nội dung thi đua

Thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục theo quy định

2. Đối tượng thi đua

a) Tập thể trường mầm non Vĩnh Điều.

 b) Cá nhân: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị..

3.Thời gian thi đua:

 Trong năm học 2019-2020

Ill. Tiêu chuẩn thi đua, hình thức, hồ sơ, thủ tục khen thưởng

1.Tiêu chuẩn

a) Đối với tập thể:

 - Xây dựng và hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất.

- 100%trẻ mầm non 5 tuổi được học 2 buổi/ ngày;

- 100% đơn vị trường học có công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh

- Nhà trường đạt tiêu chuẩn "An ttoàn về an ninh trật tự".

b) Đối với cá nhân

 Nỗ lực bám sát kế hoạch của đơn vị, có báo cáo hoặc giải pháp hữu ích trong việc giúp đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Hình thức khen thưởng

Giấy khen của giám đốc sở giáo dục và đào tạo

3. Hồ sơ và thủ tục khen thưởng

a) Tở trình của đơn vị (01 bản);

b) Danh sách các nhân đề nghị khen thưởng (01 bản);

c) Biên bản họp của hội đồng thi đua khen thưởng (01 bản);

          d) Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng (01 bản).

         4. Thời gian xét khen thưởng

          Hồ sơ  nộp về PGD cho đ/c Lan trước ngày 05/05/2020 .

          IV. Tổ chức thực hiện:

      Căn cứ vào kế hoạch của đơn vị các cá nhân đăng ký thi đua trong năm học 2019-2020.

      * Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua “ Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm học 2019-2020 của trường mầm non Vĩnh Điều. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tập thể, cá nhân liên hệ với bộ phận thi đua khen thưởng của trường để giải quyết kịp thời./.

      Nơi nhận                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo đơn vị;

- Các  đoàn thể

-  Lưu: VT,TĐ

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Mý


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook