Thống kê
Hôm nay : 49
Tháng 09 : 1.014
Năm 2020 : 9.482
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ke hoach phat động phong trào thi dua 2019-2020

     KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020

   Căn cứ Kế hoạch số 1466/KH-SGDĐT ngày 20/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ngày 20/8/2019 về việc phát động phong trào thị đua năm học 2019-2020;
Trường Mầm non Vĩnh Điều xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 với chủ đề “Ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt; đối mới, sáng tạo trong dạy và học” gồm những nội dung chủ yếu như sau:

          I. Mục đích- yêu cầu

         1. Mục đích:

          - Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2018-2019 và tỉnh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành Giáo dục.

          - Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi đưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa cao trong đơn vị.

          - Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đối mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, qua đó kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

          2. Yêu cầu:

          - Phong trào thi đua phải được phát động liên tục, sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tham gia, tạo ra động lực mới vượi qua khó khăn, thách thức phần đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

          - Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thí đua thường xuyên với các phong trảo thị đua theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; thực hiện đúng quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, thực chất, chính xác, dân chủ, công khai.

         II. Nội dung kế hoạch

          1. Đối tượng thi đua

           Công chức, viên chức và nhân viên trong đơn vị.

          2. Nội dung thị đua

           - Thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống, chính trị đã được đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyên, tỉnh, xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019.

           - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đây mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành. Tiếp tục triên khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, ngành Cháo dục và địa phương phát động, đặc biệt 4 phong trào thi đua do Chính phủ phát động là: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thị đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
- Nội dung trọng tâm thi đua thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo. Phát động các đợt thi đua gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng: Đại hội thi đua yêu nước; Đại hội Đảng các cấp; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày Hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày thành tập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9

          3. Kế hoạch thời gian

           - Tháng 9/2019: Tô chức đăng ký các danh hiệu thi đua tập thê và cá nhân. Trên cơ sở thống nhất các chỉ tiêu và danh hiệu thi đua gửi đăng ký thi đua về Văn phòng phòng GDĐT.

         - Từ ngày 15/9 đến 29/9/2019: Tham gia Hội nghị giao ban lần thứ nhất gắn với ký kết giao ước thi đua của khối.

          - Tháng 11, 12/2019: Phát động viết và chấm sáng kiến, giải pháp.

          - Tháng 12/2020: Tham gia hội nghị giao ban lần thứ 2. sơ kết thi đua học kỳ I

          - Tháng 03/2020: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.

          - Tháng 6/2020: Tham gia chấm thi đua (theo kế hoạch của Trưởng khối).

          III. Tổ chức thực hiện

           1. Nhà trường phối hợp với Hội đồng TĐ-KT xây dựng kế hoạch và phát động các phòng trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và nhân viên trong đơn vị.

            2, Giao bộ phận kế toán chuẩn bị kinh phí để khen thưởng kịp thời cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Chi bộ, BGH;
- Hội đồng TĐ-KT nhà trường;
- Toàn thể CC, VC, NV đơn vị;
- Lưu: VT.

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook