Thống kê
Hôm nay : 54
Tháng 09 : 1.019
Năm 2020 : 9.487
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

quy chế phối hợp giữa nhà trường với công an

 

QUY CHẾ

Về việc phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa công an xã Vĩnh Điều với trường Mầm non Vĩnh Điều

Năm học: 2018-2019

            Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục;

          Căn cứ yêu cần nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới tại địa phương;

          Trường mầm non Vĩnh Điều và Công an xã Vĩnh Điều thống nhất xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công công tác đảm bảo an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trong nhà trường với nội dung như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG NỘI QUY CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          1. Quy chế này quy định về những nội dung và biện pháp phối hợp công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật an toàn xã hội giữa hai đơn vị trường Mầm non và Công an xã Vĩnh Điều.

          2. Quy chế được áp dụng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường Mầm non Vĩnh Điều và Công an xã Vĩnh Điều.

          3. Quy chế này cũng áp dụng đối với cha mẹ học sinh trường Mầm non Vĩnh Điều.

          Điều 2. Nguyên tắc phối hợp giữa nhà trường và Công an xã

          1. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm nhà trường và Cơ quan Công an là nòng cốt.

          2. Nội dung hoạt động phối hợp gồm: Phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất an ninh, trật tự nhà trường; Phòng, chống các tệ nạn xã hội, Xử lý các vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người học và cán bộ nhà giáo.

          3. Công tác phối hợp giữa hai đơn vị được thống nhất từ lãnh đạo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và cán bộ, công an viên của xã, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; khi xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự trường học phải bảo đảm sự chủ động, kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CỤ THỂ

          Điều 3. Nhiệm vụ của trường Mầm non Vĩnh Điều

          - Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục;

          - Thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

          - Chủ động phối hợp với Công an xã Vĩnh Điều thực hiện tốt mô hình “Trường - Xã”, phối hợp Công an và các đoàn thể địa phương để xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định về đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường; đẩy mạnh các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo” và phong tào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường;

          - Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động quản lý người học trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường.

          - Có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp và chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

          - Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối cán bộ giáo viên, người học. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người học, cán bộ, nhà giáo.

          - Hiệu trưởng nhà trường định kỳ, chủ trì tổ chức giáo ban với cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường để phát hiện, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của người học và cán bộ, nhà giáo; xử lý kịp thời biểu hiện gây mất an ninh nội bộ, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết, khiếu kiện tập thể, vượt cấp.

          - Tăng cường củng có lực hượng làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ trường học, đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương kế hoạch về phòng chống các đối tượng cơ hội phá hủy tư tưởng, bảo vệ an ninh trật trong nhà trường.

         - Thường xuyên thực hiện công tác quản lý giáo dục cán bộ, giáo viên, người học; rà soát, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, nhiệt tình và có khả năng tập hợp để làm công tác quản lý. Nêu cao vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh trong công tác quản lý học sinh của trường.

          - Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường

          - Tăng cường phối hợp và kiến nghị với địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải tỏa các hàng quán, dịch vụ, các đối tượng xung quanh trường học có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, vi phạm các quy định của nhà nước ở địa phương.

          Điều 4. Nhiệm vụ Công an xã Vĩnh Điều.

          - Thường xuyên trao đổi với Trường Mầm non về tình hình và thông tin có liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động “ Diễn biến hòa bình” tác động, lôi kéo cán bộ, giáo viên, gây mất ổn định về an ninh trật của các phần tử cơ hội và bọn tội phạm để phòng ngừa chung.

          - Phối hợp với trường Mầm non Vĩnh Điều tổ chức tuyên truyền cho CBGV, NV học sinh về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy, về phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ và trẻ em và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào học đường, đồng thời phối hợp để giải quyết và xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, các trường hợp đơn thư, khiếu nại tố cáo có liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.

          - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các hoạt động tập thể của nhà trường, an ninh trật tự trước cổng trường trong các giờ đón và trả trẻ…

          - Phối hợp với trường Mầm non Vĩnh Điều để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm xâm nhập vào trường học; đặc biệt là các hành vi đe dọa, hành hung, phá hoại tài sản nhà trường và các tệ nạn xã hội khác. Đồng thời phối hợp chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hàng quán, dịch vụ internet, karaoke, làm ảnh hưởng tới học tập, mọi hoạt động ảnh hưởng đến việc học tập, mọi hoạt động của nhà trường, làm mất an ninh trật tự xung quanh khu vực trường học. Kịp thời thông báo với nhà trường hành vi, vi phạm pháp luật có liên quan tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

          - Chủ động xây dựng phương án cụ thể đảm bảo ANTT tại trường Mầm non. Đồng thời quản lý chặt hoạt động của một số đối tượng thanh niên hư hỏng thường xuyên tập trung trước khu vực cổng trường; thường xuyên phối hợp với nhà trường rà soát, bổ xung sửa đổi quy chế phối hợp cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế hiện nay.

          - Phối hợp với các đơn vị chức năng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, nhằm tạo thế trận phòng chống tội phạm trong học đường. Tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ ANTT cho cán bộ, giáo viên, học sinh để phòng chống tội phạm xâm nhập vào trường học.

CHƯƠNG III

HÌNH THỨC PHỐI HỢP

          Điều 5. Đối với tình hình trật tự trước cổng trường, khu vực gần trường trong giờ đón trả trẻ.

          Nhà trường cử Đoàn thanh niên phối hợp với Công an xã theo dõi tình hình học sinh trong đầu và cuối buổi học ở khu vực lân cận cổng trường, nếu phát hiện có dấu hiệu tụ tập gay mất trật tự thì liên hệ Công an xã để xử lý.

          Công an xã phối hợp với Đoàn thanh niên trường khi được thông báo hàng tuần Công an xã cử cán bộ tham gia ổn đinh trật tự nề nếp, cũng như răn đe các đối tượng tụ tập có ý đồ gây rắc rối trước cổng trường ảnh hưởng tới an toàn xã hội.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 6. Trách nhiệm thực hiện.

          1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị Công an xã Vĩnh Điều và Trường Mầm non Vĩnh Điều triển khai thực hiện thống nhất theo những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành đã nêu trong Quy chế.

          2. Định kỳ mỗi tháng, học kỳ Công an xã tổ chức họp giao bao với Trường Mầm non để nắm bắt tình hình biện pháp phối hợp đảm bảo ANTT tại trường.

          3. Trường Mầm non giao ban Chỉ đạo phối hợp với Công an xã giúp lãnh đạo hai đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt Quy chế này.

          4. Định kỳ hàng năm lãnh đạo hai đơn vị tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, đề xuất tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc để điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp với tình hình mới.

          Điều 7. Hiệu lực thi hành

          Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến trong toàn trường./.

 

TM. CÔNG AN XÃ VĨNH ĐIỀU

                 TRƯỞNG CÔNG AN

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mý

                                                                                               

                                                                                               

         

           

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook