Thống kê
Hôm nay : 49
Tháng 09 : 1.014
Năm 2020 : 9.482
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

bang phan cong thuc hien phong chong dich covid 19

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona trường mầm non Vĩnh Điều

          Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-MNVĐ ngày 14/02/2020 của trường MN Vĩnh Điều về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona năm 2020 trong trường Mầm non Vĩnh Điều, Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên cụ thể như sau:

          I. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO:

          1. Căn cứ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona, tham mưu cho Ban chỉ đạo của xã và nhà trường xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế khi xảy ra dịch trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng dịch.

          2. Tham mưu cho Nhà trường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona tại địa phương; chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, huy động các nguồn lực, hệ thống chính trị và cộng đồng cùng tham gia vào công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra.

          3. Báo cáo định kỳ, đột xuất các cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện theo quy định.

          II. NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN:

          1. Bà Nguyễn Thị Mý - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo:

          Chỉ đạo điều hành chung hoạt động của BCĐ trường về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona trên địa bàn nhà trường theo sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Trạm y tế xã Vĩnh Điều, Trung tâm Y tế Huyện Giang Thành và UBND xã Vĩnh Điều theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp của BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCĐ, chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong BCĐ của trường, phối hợp thực hiện với BCĐ của Huyện và của xã. Ra Quyết định thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác

 

 

phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona của trường, ký và hành các văn bản thuộc thẩm quyền của BCĐ.

          2. Bà Lê Thị ngân - P.Bí thư Chi bộ, PHT, CTCĐ - Phó trưởng ban:

          Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung, công việc được phân công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BCĐ khi được Trưởng ban ủy quyền. Giúp việc cho Trưởng ban trong việc điều hành, chỉ đạo, triển khai trực tiếp các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona của các thành viên trong BCĐ,CB,GV,NV và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban ủy quyền và phân công.

          3. Bà Đỗ Thị Thanh Dung - NV Y tế - Thành viên:

Giúp việc cho Trưởng ban trong việc điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động của BCĐ. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành y tế. Xây dựng các tình huống phòng chống dịch theo hướng cao hơn bình thường, để tập huấn về công tác chủ động ứng phó với dịch cho các thành viên trong BCĐ và đội ngũ GV,NV trong nhà trường. Chỉ đạo hướng dẫn GV,NV trong trường thực hiện công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại đơn vị; tham mưu, phối hợp với Trưởng ban chuẩn bị các nguồn lực, vật lực cần thiết để đối phó với dịch bệnh; tổng hợp các loại báo cáo về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch của đơn vị trình Trưởng ban ký duyệt và nộp về cơ quan cấp trên.

          4. Bà Châu Thị Bé Giàu - Tổ trưởng tổ chuyên môn - Thành viên:

          Giúp BCĐ thẩm định Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của BCĐ trước khi triển khai thực hiện. Chịu trách nhiệm tổng hợp các thông tin để đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch trên cổng thông tin và Website của trường. Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn, phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại điểm HT2 và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trưởng ban nắm tình hình để chỉ đạo.

          5. Bà Lê Thị Tú Linh - B.thư Chi đoàn TN - Thành viên:

          Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn.

          6. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – điểm trưởng Tà Êm- Thành viên:

          Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn, phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại điểm Tà Êm và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trưởng ban nắm tình hình để chỉ đạo.

          7. Bà Lê Hồng Thơm – Điểm Vĩnh Lợi - Thành viên:

         

 

 

Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn, phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại điểm trường Vĩnh Lợi và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trưởng ban nắm tình hình để chỉ đạo.

          8. Bà Nguyễn Thị Phương – Điiểm Rộc Xây - Thành viên:

          Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn, phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại điểm trường Rộc Xây và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trưởng ban nắm tình hình để chỉ đạo.

          9. Bà Đặng Thị Bạch Đằng - Hội trưởng hội PH - Thành viên:

          Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn, phối hợp phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tuyên truyền với phụ huynh, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại điểm trường chính Cống Cả và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trưởng ban nắm tình hình để chỉ đạo.

          10. Ông Nguyễn Văn Quang - Hội phó hội PH - Thành viên:

          Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn, phối hợp phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tuyên truyền với phụ huynh, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại điểm trường chính Cống Cả và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trưởng ban nắm tình hình để chỉ đạo.

          Căn cứ các nhiệm vụ được phân công, đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với các thành viên của BCĐ, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, trực tiếp phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo để xem xét và điều chỉnh./.

Nơi nhận;

- Phòng GD-ĐT, TTYT huyện (để b/c);

- CB,GV,NV trong trường (để t/h);

- Lưu: VT./.

                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                               Nguyễn Thị Mý


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook