Thống kê
Hôm nay : 24
Tháng 10 : 1.422
Năm 2020 : 11.336
Ngày ban hành:
15/09/2020
Ngày hiệu lực:
15/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BÁO CÁO

Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ trường học

Học kì I - Năm học 2019 - 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ.

1. Thuận lợi :

- Cơ sở vật chất khang trang, đủ tiện nghi phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

- Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục- Đào tạo Giang Thành

- Ban Đại diện CMHS, phụ huynh học sinh nhiệt tình hỗ trợ tốt cho nhà trường trong mọi họat động.

- Giáo viên trẻ, trình độ trên chuẩn cao, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề

- Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em, tích cực ủng hộ nhà trường trong các hoạt động phong trào đặc biệt là phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Hầu hết học sinh có ý thức học tập tốt, có đạo đức, lễ phép với cô giáo…

2. Khó khăn :

- Còn một bộ phận phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ đó thiếu quan tâm đến việc học tập của con em.

- Việc đổi mới phương pháp ở một số giáo viên còn chậm. .

II. VIỆC TỔ CHỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG KIỂM TRA CỦA ĐƠN VỊ.

1. Việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường.

Trường đã thành lập các Ban kiểm tra: Ban kiểm tra nội bộ nhà trường. Các thành viên trong Ban kiểm tra của nhà trường. thường xuyên tham khảo sách báo, tài liệu để tự nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ.

Đa số thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ của trường là giáo viên dạy giỏi cấp trường; có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt được sự tín nhiệm của giáo viên; có khả năng tư vấn và thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn khá tốt.

III. SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ

1.Kiểm tra chuyên môn.

a) Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo và bộ phận gián tiếp( tính đến tháng 12/2019)

Tổng số giáo viên, nhân viên, CBQLđược kiểm tra

Kết quả xếp loại

Tỉ Lệ

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

6

4

2

 

 

 

Đánh giá ưu, khuyết điểm khi kiểm tra đánh giá hoạt động sư phạm nhà giáo, và các bộ phận gián tiếp ở đơn vị mình, những chuyển biến về thực hiện quy chế chuyên môn, soạn giảng, đổi mới phương pháp, đánh giá kết quả học tập của học sinh,…ở đơn vị mình sau khi được kiểm tra.

* Ưu điểm:

- Giáo viên chuẩn bị bài kỹ, truyền thụ đầy đủ nội dung kiến thức bài dạy, giảng dạy kiến thức chính xác có hệ thống.

- Sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức khá sinh hoạt.

- Học sinh vận dụng được kiến thức vừa học vào bài tập thực hành.

- Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Có chú ý sử dụng đồ dùng dạy học.

- Sổ điểm cập nhật đầy đủ. Giáo án soạn đúng đủ khớp với kế hoạch giảng dạy có điều chỉnh trương trình, nội dung, bài, chất lượng và đối tượng học sinh trong tiết dạy.

* Tồn tại:

- Phân bố thời gian giữa các hoạt động đôi khi chưa phù hợp, một vài tiết chưa rèn kỹ năng tự khám phá, tự trải nghiệm qua các bài học cho học sinh; giáo viên còn làm việc nhiều, chưa chú ý đều đến các đối tượng học sinh.

- Đánh giá trẻ cuối mỗi ngày còn chung chung.

- Soạn giảng chưa chú ý đến đối tượng trẻ khá giỏi.

- Các bộ phận gián tiếp có đầy đủ hồ sơ theo quy định, ghi chép rõ ràng, minh bạch các khoản thu đầu năm của trẻ

c) Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, qui chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh

- Số giáo viên được kiểm tra từng chuyên đề: 6/9, tỷ lệ: 66,6%

- Số giáo viên, học sinh vi phạm, hình thức xử lý ( nếu có): 0

d) Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng (nếu có); kết quả giáo dục, kỹ năng sống, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.

* Ưu điểm:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và trong hoạt động dạy học. Tổng số tiết ứng dụng CNTT HKI: 204 tiết.

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, bảo vệ môi trường, truyền thống; thường xuyên tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho học sinh thông qua các tiết học chính khóa.

- Thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia vẽ tranh về đế tài an toàn giao thông, PCMT, bảo vệ môi trường.

* Tồn tại:

- Các hình thức tuyên truyền chưa thực sự phong phú, chưa lôi cuốn học sinh.

đ) Việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” trong quản lý và trong hoạt động dạy học còn hạn chế .

e) Việc quản lý trẻ giờ ra chơi trẻ còn xả rác nhiều ở sân trường.

2. Kiểm tra hành chính.

a. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò làm chủ của cán bộ công chức, nhà giáo và học sinh; phát huy được vai trò của Ban thanh tra nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch chi tiêu trong quá trình sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách, nguồn hỗ trợ của cha mẹ học sinh( tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm…).

- Thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra về công tác quản lý tài chính, tài sản, việc mua sắm tài sản công, việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học.

- Thường xuyên lắng nghe và lấy ý kiến của CB- GV-NV trong các hoạt động của nhà trường.

b. Việc quản lý tài chính, tài sản

- Thực hiện quản lí tài chính, tài sản đúng quy định.

c. Việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Quán triệt và thực hiện các quy định của pháp luật về công khai minh bạch được quy định của Luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện các nội dung cần sửa đổi và đề xuất bổ sung các giải pháp phòng chống tham nhũng.

- Các lĩnh vực công tác cần tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, thủ tục quy trình làm việc năm 2019 là:

- Quy chế chi tiêu nội bộ,

- Công khai tài chính,

- Công khai mua sắm tài sản công,

- Công khai các khoản thu, đóng góp của phụ huynh,

- Công khai báo cáo hàng tháng về phòng chống tham nhũng, các thủ tục hành chính; thẩm quyền trách nhiệm của Hiệu trưởng.

-Thi đua khen thưởng.

-Thanh tra giáo dục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục thực hiện “03 công khai” theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nêu những biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở, kết quả thực hiện, những trường hợp vi phạm, biện pháp xử lý ( nếu có): Không

3. Kiểm tra xác minh, giải quyết khiếu nại tố cáo.

a) Tình hình tiếp công dân:

- Số lượt tiếp dân định kỳ của Hiệu trưởng: hàng ngày khi phụ huynh có nhu cầu được biết những chủ trương của ngành, của trường.

- Số vụ khiếu kiện đông người, phức tạp: 0

b) Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Tính đến thời điểm 25/12/2019 trường không có nhận đơn khiếu nại, tố cáo nào của giáo viên hay phụ huynh.

4. Việc xử lý kỷ luật học sinh

- Số lượng học sinh bị kỷ luật: 0

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRONG HKI, NĂM HỌC 2019-2020.

1. Ưu điểm

- Nhà trường thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đúng theo kế hoạch đề ra.

- Ban kiểm tra làm việc nghiêm túc, khách quan, công bằng, thực hiện tốt công tác tư vấn, thúc đẩy để nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.Đội ngũ giáo viên có tay nghề vững vàng, chịu khó học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác( thể hiện qua đợt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố- tỉ lệ cao nhất thành phố).

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các quy định của ngành, trường và địa phương; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường nên trong nhiếu năm qua nhà trường không có bất kì đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

2. Tồn tại:

- Một số ít giáo viên chậm đổi mới trong phương pháp giảng dạy; soạn giảng và rút kinh nghiệm sau tiết dạy còn qua loa, chiếu lệ.

- Việc tự học tập để nâng cao trình độ qua sách báo, tài liệu, sách tham khảo… chưa cao.

3. Đề xuất kiến nghị: Không.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mý

 

Ngày ban hành:
25/12/2019
Ngày hiệu lực:
25/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook